Napisz do nas wiadomość na adres: sprzedaz@entcom.pl lub zadzwoń pod jeden z numerów: +48 660 443 460, +48 32 720 52 86.

Możesz także użyć poniższego formularza:

Aby rozpocząć okres testowy aplikacji WEBtrader prosimy o wypełnienie formularza lub bezpośredni kontakt pod adresem: sprzedaz@entcom.pl lub pod jednym z numerów: +48 660 443 460, +48 32 720 52 86

e-Procurement (eProcurement)

W bezpośrednim tłumaczeniu na język polski e-Procurement oznacza E-zamówienia czyli procesy zakupowe obsługiwane za pomocą mediów elektronicznych, głównie za pomocą internetu.

Rozróżnia się trzy główne rodzaje zakupów elektronicznych B2B, B2C oraz B2G. e-Procurement odbywa się z poziomu aplikacji, która zawiera funkcje zarządzania dostawcami, planowania i optymalizacji zapotrzebowania oraz złożonych negocjacji cenowych.

Obecnie na rynku jest dostępnych wiele rozwiązań oferujących jedynie wybrane funkcjonalności systemów e-Procurement i mylnie są one kojarzone z tymi rozwiązaniami. Najczęstszymi przykładami takich systemów są platformy zakupowe, które realizują tylko proces zbierania ofert i generują tylko część możliwych oszczędności.

Najnowsze systemy e-Procurement nie wymagają żadnych instalacji po stronie klienta ponieważ dostarczane są w modelu Software-as-a-Service (SaaS), czyli z tak zwanej chmury.

Do głównych zadań systemów e-Procurement należą:

e-Procurement w sektorze publicznym

Organizacje sektora publicznego wykorzystują e-Zamówienia w celu osiągnięcia korzyści, takich jak zwiększenie wydajności i oszczędności kosztów (szybsza i tańsza) w zakresie zamówień publicznych oraz poprawy przejrzystości zawierania zamówień.

e-Zamówienia w sektorze publicznym odgrywają coraz to bardziej znaczącą rolę, dlatego Unia Europejska oraz inne kraje wydają specjalne rozporządzenia dotyczące wspierania e-Procurementu.